Konsultacje negocjacyjne

Zapewnij sobie bezpieczeństwo, doświadczenie i umiejętność negocjacji strategicznych.

Prowadzisz trudne negocjacje? Ważne negocjacje, od których wiele zależy?
Chcesz osiągnąć lepszy wynik negocjacji?

W takich sytuacjach wkraczają nasi eksperci-negocjatorzy: W przypadku istotnych negocjacji, trudnych rozmów lub potencjalnych konfliktów, pewność zagwarantuje Ci zaufanie do kompetentnego
i doświadczonego partnera, który będzie wspierał Cię poprzez indywidualny coaching, konsultacje lub nawet aktywną rolę w zespole negocjacyjnym.

Obszary zastosowań

...

Przygotowanie do negocjacji

Wspólnie analizujemy sytuację wyjściową
i planujemy strategię ukierunkowaną na sukces. Po dokładnym przeanalizowaniu sposobu prowadzenia przez Ciebie negocjacji zostaniesz wyposażony w narzędzia niezbędne do pomyślnej realizacji założeń negocjacji w praktyce. Koordynacja zespołów negocjacyjnych, symulacje i planowanie alternatywnych scenariuszy z analizą wideo zapewnią Ci pewność podczas złożonych sytuacji negocjacyjnych.

...

Wsparcie w trakcie negocjacji

Nasz zespół ekspertów będzie aktywnie wspierać Cię w krytycznych negocjacjach oraz udzielać przydatnych informacji zwrotnych
i wskazówek.

Jako obserwator: bez aktywnej ingerencji
w przebieg negocjacji, lub w trakcie negocjacji: jako wsparcie w optymalnie ustalonej roli.

...

Analiza i doskonalenie na przyszłość

Po ważnych negocjacjach zazwyczaj czekają Cię kolejne, równie istotne wydarzenia. Dlatego też uważamy, że należy koniecznie przeanalizować to, co zostało osiągnięte oraz ustalić dalsze działania, a tym samym stworzyć podstawę do ulepszeń i zrównoważonego rozwoju. Ponadto skupimy się wraz z Tobą na przyszłości: na takich tematach jak zabezpieczenie i wdrożenie wyników negocjacji. Na planowaniu strategii kolejnych działań, a także na optymalnym rozwoju Twoich technik negocjacji.

Wyniki negocjacji nie mogą być kwestią przypadku. W rezultacie, nie dostajesz tego, na co zasługujesz, tylko to, co wynegocjujesz.


...
Christian Koller, Partner Zarządzający En GardE

Nasze zasady konsultacji

W procesie negocjacji skupiamy się na czterech zasadniczych fazach:
przygotowanie - negocjowanie - analizowanie - kształtowanie przyszłości.

Dzięki know-how i konsultacjom możemy wspierać Cię na każdym etapie. Wybieramy dla Ciebie najbardziej odpowiednie moduły i wdrażamy je razem, abyś mógł osiągnąć swoje cele.

Przygotowanie

 • Analiza potencjału
 • Analiza kluczowych interesariuszy
 • Stworzenie zespołu negocjacyjnego
 • En GardE Strategic Planner
 • Workshop i przeszkody
 • Ćwiczenie i trenowanie danego przypadku
 • Zastosowanie taktyk i narzędzi

Negocjowanie

 • Wsparcie
 • Feedback i dane wejściowe zespołu
 • Ewentualna obecność w trakcie negocjacji
 • Strategiczne i taktyczne pakiety działań

Analiza

 • Warsztaty analityczne
 • Feedback i punkty edukacyjne
 • Zalecenia dla kolejnych kroków

Przyszłość

 • Zabezpieczenie, realizacja i implementacja wyników
 • Strategia kolejnych działań i nauka, planowanie na przyszłość
 • Dalszy rozwój procesów, zarządzanie wiedzą, synergia w firmie

Twoje korzyści - obszary zastosowań

Wspólnie analizujemy Twoje korzyści, cele i potencjał i na tej podstawie podejmujemy strategiczne
i taktyczne decyzje. Badamy wszystkich interesariuszy i razem z Tobą opracowujemy najlepsze argumenty.

Wcześniejsze ustalenie przeszkód i ćwiczenie metod prowadzenia rozmów zapewni Ci niezbędną pewność podczas negocjacji.

Chętnie wesprzemy Cię również w trakcie negocjacji. Następnie razem przeanalizujemy cały proces, omówimy punkty edukacyjne i opracujemy zalecenia.